Σπουδές

Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, 1973-1978.

Μηχανισμός σχηματισμού ενεργού δρόμου κατά την διάβρωση υπό μηχανική καταπόνηση κραμάτων αλουμινίου. Αθήνα: Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εδρα Φυσικοχημείας και Εφαρμοσμένης Ηλεκτροχημείας, 1978 (Διπλωματική Εργασία) 

MSc in Information Systems and Technology, City University, Λονδίνο, 1991-1992.

Design and prototype evaluation of an online tutoring system. London: City University, 1992 (Msc Dissertation) 

Διδακτορική διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας.

Οργάνωση, δομή και χαρακτηριστικά της εικονικής βιβλιοθήκης.  Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2003. (Διδακτορική διατριβή)

Επίσης (ενδεικτικά):

Επιμορφωτικά σεμινάρια:

“Subject classification”, “Online retrieval”, Aslib, London, 1982 (δεκαπενθήμερα σεμινάρια).

“Microcomputers in Libraries and Information Centres”, UNESCO, Βουδαπέστη, Σεπτέμβριος 1982 (1 μήνα).

International Graduate Summerschool, College of Librarianship, Aberystwyth Wales, Ιούλιος – Αύγουστος 1985 (2 μήνες).

Σεμινάρια για συστήματα online πληροφόρησης, κύρια στο Λονδίνο και στην Οξφόρδη.

Σεμινάρια DBASE III+ και DBASE IV.

Patras Spring Course on the Digital Library, Tilburg University, Πάτρα, 10-15 Μαϊου 1998

Άλλες γνώσεις:

Θέματα πληροφορικής: λειτουργικά συστήματα (DOS, UNIX), περιβάλλον Windows, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και γλώσσες προγραμματισμού (dBase, Access, Turbo Pascal, Visual Basic), πακέτα επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων, δίκτυα υπολογιστών και διαχείριση τοπικών δικτύων, ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων, αξιοποίηση Διαδικτύου και ανάπτυξη ιστοσελίδων.

Εφαρμογές πληροφορικής στις βιβλιοθήκες, ανάπτυξη εφαρμογών με την αξιοποίηση των πακέτων Micro-ISIS και ProCite for Windows, διαχείριση συστημάτων βιβλιοθήκης.

Συστήματα καταχώρισης και ανάκτησης πληροφοριών – χρήση νέων τεχνολογιών.

Πρόσβαση σε τράπεζες πληροφοριών μέσω δικτύων δεδομένων.Τεκμηρίωση επιστημονικών δημοσιευμάτων (περιλήψεις, λέξεις-κλειδιά, θησαυροί).

Διαχείριση ηλεκτρονικών τεκμηρίων, μεταδεδομένα, εικονικές βιβλιοθήκες.

Δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών βιβλιοθηκών