Κατερίνα Τοράκη – Katerina Toraki Εργασιακή εμπειρία

Εργασιακή εμπειρία

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Διευθύντρια Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας ΤΕΕ από τον Μάρτιο 2006 έως Μάρτιο 2011.

Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, από το 1981, με απασχόληση σε θέματα τεχνικής πληροφόρησης, θεματικής ανάλυσης, πρόσβασης σε διεθνείς τράπεζες πληροφοριών και εφαρμογής νέων τεχνολογιών, εφαρμογών Διαδικτύου, δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακής βιβλιοθήκης, αρμόδια για το συντονισμό του αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθηκών ΤΕΕ. Υπεύθυνη των υπηρεσιών της Μονάδας από Ιανουάριο 1999.

TEXIMCO S.A., τεχνική εταιρεία, ως χημικός μηχανικός, 1979-1980, σε θέματα δεξαμενών πετρελαίου.

ΔΑΙΔΑΛΟΣ μέση τεχνική σχολή, για διδασκαλία σε θέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, 1978-1979.