Κατερίνα Τοράκη – Katerina Toraki Διδακτική εμπειρία

Διδακτική εμπειρία

Συνεργάτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας (2008-2015) [διαλέξεις, εξέταση πτυχιακών, κτλ.]

Διδάσκουσα (με σύμβαση ΠΔ 407) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας (2001-2007) [Διδασκαλία των μαθημάτων: Συστήματα θεματικής πρόσβασης, Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, Μεταδεδομένα, Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών, Πηγές πληροφόρησης, Οργάνωση και Διοίκηση Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης.]

Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2003-2008) [Διδασκαλία των μαθημάτων: Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, Μεταδεδομένα στο ψηφιακό περιβάλλον, Επιστήμη της Πληροφόρησης στο σύγχρονο περιβάλλον, Τεχνολογίες της πληροφορίας].

Ωρομίσθια καθηγήτρια στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ Αθήνας (1993-1998, 2000). [Διδασκαλία των μαθημάτων: Πηγές πληροφόρησης, Τεκμηρίωση, Δίκτυα υπολογιστών]

Διαλέξεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Σεμινάρια σε προγράμματα εκπαίδευσης του ΙΝΕΠ – ΕΚΔΔ σε όλη τη χώρα (εγγεγραμμένη στο μητρώο εκπαιδευτών).

Ωρομίσθια καθηγήτρια στα ΙΕΚ Νέας Ιωνίας στο μάθημα «Βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον Windows, Microsoft Access» (2000)

Σεμινάρια σε βιβλιοθηκονόμους σε Αθήνα και Ρέθυμνο στο πλαίσιο προγράμματος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων, Απρ. – Μάιος 2007, Μάρτιος 2010.

Σεμινάριο στους υπαλλήλους των βιβλιοθηκών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε θέματα «Διοίκηση βιβλιοθηκών» και «Δημόσιες σχέσεις βιβλιοθηκών» (Κομοτηνή, Σεπτέμβριος 2006)

Σεμινάρια (5) στο προσωπικό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ (1999-2000)

Σεμινάριο στους υπαλλήλους της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας για τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και τα πρότυπα στις βιβλιοθήκες, Οκτώβριος 1998.

Σεμινάριο για εισαγωγή πληροφορικής, δίκτυα και πρόσβαση στις πληροφορίες, ΕΜΠ, 1997

Σεμινάριο σε βιβλιοθηκονόμους με θέματα  «Πληροφοριακές ανάγκες και χρήστες» και “Επικοινωνία στις βιβλιοθήκες” στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2-3 Μαϊου 1996.

Σεμινάριο σε στελέχη επιχειρήσεων για την εισαγωγή της πληροφορικής στις επιχειρήσεις, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αγρινίου, 1995.

Σεμινάρια σε βιβλιοθηκονόμους για ΤΕΙ,  Δήμο Βόλου και  Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, 1993, 1994.

Σεμινάριο Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για πληροφόρηση στις επιχειρήσεις (1993).

Σεμινάρια Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών σε θέματα πληροφόρησης για χημικούς μηχανικούς (1988-1989).

Σεμινάρια ΕΛΚΕΠΑ στα Χανιά και στο Ηράκλειο Κρήτης σε θέματα πληροφόρησης στο περιβάλλον και στην ηλεκτρονική (1988).

Διδασκαλία στην τεχνική σχολή ΔΑΙΔΑΛΟΣ (Φυσικό αέριο – Προδιαγραφές προϊόντων πετρελαίου) κατά το σχολικό έτος 1978-1979.

Σεμινάρια ΤΕΕ για ειδικά θέματα τεχνικής πληροφόρησης

Σημειώσεις

Σημειώσεις στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο: http://www.ionio.gr/~toraki

Οργάνωση και Διοίκηση βιβλιοθηκών. 6ο εξάμηνο 2003: Σημειώσεις, εργασία, θέματα εξετάσεων. www.toraki.gr/ionio/libadmin_toraki_ionio2003.pdf

Διαλέξεις

Τοράκη, Κ. (2015). Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες. Διάλεξη στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, 18-5-2015.·http://www.toraki.gr/ionio/toraki_typop_180515.pdf

Καινοτομία στις Βιβλιοθήκες: Νέα ταυτότητα ή νέοι ρόλοι; Κέρκυρα, 18-11-2013. Παρουσίαση

Αξιολόγηση συλλογών βιβλιοθηκών: μερικά ζητήματα. Κέρκυρα, 19-1-2012. ΠαρουσίασηΣκίτσα

Συστήματα θεματικής πρόσβασης: σπουδή πάνω σε μια προσπάθεια αξιολόγησης. Κέρκυρα, 28-5-2010. Παρουσίαση