Βιβλία

Καπιδάκης, Σ., Λαζαρίνης, Φ., Τοράκη, Κ. (2015). Θέματα βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης των πληροφοριών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1674 .

Τοράκη, Κατ., Στασινός, Χρ. (1997). Το πρώτο βιβλίο της Access 97, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Τοράκη, Κατ., Στασινός, Χρ. (1997). Το πρώτο βιβλίο της Access 97 (ελληνική έκδοση), Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Καλαφατούδης, Στρ., Τοράκη, Κατ. (1996). Το πρώτο· βιβλίο των Windows 95. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Τοράκη, Κατ. (1996). Το πρώτο βιβλίο της Access 7 για Windows 95, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Τοράκη, Κατ. (1995). Δουλεύοντας με την Microsoft Access 2.0 για Windows. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.