Κατερίνα Τοράκη – Katerina Toraki Άλλες δραστηριότητες

Άλλες δραστηριότητες

Μέλος ομάδας εργασίας για τη δημιουργία Λεξικού Πληροφόρησης στο πλαίσιο του προγράμματος Κάλλιπος (2021-).

Επιστημονική συνεργάτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) σε θέματα Ορολογίας και κατασκευής θησαυρών (2018-).

Μέλος και συντονίστρια Ομάδας Εργασίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) για τη μελέτη των “επαγγελματικών θηλυκών” (2020-).

Μέλος της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι» ΕΛΟΤ ΤΕ21 με αντικείμενα την ανάπτυξη ελληνικών προτύπων ορολογίας, τη συμμετοχή στην ψηφοφορία για τα διεθνή πρότυπα ορολογίας της Τεχνικής Επιτροπής TC37 του ISO, καθώς και την παρακολούθηση και παρέμβαση σε δραστηριότητες σχετικές με τον τομέα της ορολογίας στην Ελλάδα και διεθνώς (μέλος από το 1987, συντονίστρια 2005-2019).

Μέλος της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης στην Τεκμηρίωση ΕΛΟΤ ΤΕ22 (1990 μέχρι σήμερα), με αντικείμενο την ανάπτυξη ελληνικών προτύπων για τις βιβλιοθήκες και τον τομέα της πληροφόρησης γενικότερα.

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) και του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου της (ΓΕΣΥ).

Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ),  της Επιστημονικής του Επιτροπής και των Βικιομάδων του.

Μέλος της Επιτροπής για τη δημιουργία ελληνικού θησαυρού επιστημονικών και τεχνικών όρων στο πλαίσιο προγράμματος  της Οριζόντιας Δράσης Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (ανάλυση αναγκών, σχεδιασμός, επιλογή του προγράμματος, παραμετροποίηση, υλοποίηση).

Μέλος της Επιτροπής Θεματικής Οργάνωσης περιεχομένου του ΕΚΤ.

Ανάπτυξη και παρακολούθηση του συστήματος καταχώρισης και αναζήτησης πληροφοριών για την οικολογική βιβλιοθήκη “Ευώνυμος“, υλοποιώντας εφαρμογή με το πρόγραμμα Micro Isis της Unesco (1994 – ) αρχικά και στη συνέχεια με την τελευταία έκδοση του προγράμματος ΑΒΕΚΤ.

Ιστορική έρευνα σε πρωτογενή τεχνικά αρχεία μηχανικών και τεκμηρίωση σε πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με σκοπό την κατασκευή βάσης δεδομένων για τις Βιογραφίες Ελλήνων Μηχανικών (1850-1950). (Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γ. Αντωνίου, Κ. Τοράκη, Μ. Ασημακόπουλος, Τ. Τύμπας, Χ. Αγριαντώνη, Α. Μπαλτάς), (Ιούνιος 2005-Ιανουάριος 2006).

Συντονίστρια δράσεων στο ΤΕΕ για την καταγραφή και ανάδειξη του έργου των Ελλήνων Μηχανικών.

Υπεύθυνη συντονισμού και τεκμηρίωσης του έργου «ψηφιοποίηση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων» του ΤΕΕ περιφ. τμ. Κέρκυρας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 78 της Κοινωνίας της Πληροφορίας  για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της περιφέρειας (2005-2006). Το έργο είχε 3 μέρη:Καταγραφή των παραδοσιακών κτισμάτων της Νήσου Κέρκυρας.Πρόταση ένταξης της «Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας» στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς.Η αρχιτεκτονική της Ζακύνθου: από τον ΙΣΤ’ μέχρι τον ΙΘ’ αιώνα.

Μέλος Ομάδας εργασίας για την έκδοση αφιερώματος και την οργάνωση εκδηλώσεων, στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων από την ίδρυση του ΤΕΕ (2003).

Επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για το ΤΕΕ και το ΤΕΕ Περιφ. Τμ. Κέρκυρας για την ψηφιοποίηση έργων πολιτιστικού και τεχνολογικού περιεχομένου, στο πλαίσιο προσκλήσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (2003).Σχεδίαση και ανάπτυξη σε Microsoft Access βάσης όρων για επιτροπές του ΕΛΟΤ.

Σχεδίαση και ανάπτυξη σε Microsoft Access συστήματος καταλόγου για μικρή τοπική βιβλιοθήκη.

Σχεδίαση και ανάπτυξη σε Microsoft Access δύο βάσεων δεδομένων για λογαριασμό της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης με θέμα τις εικόνες και τις βινιέτες που απαντούν στα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης (βιβλία, ημερολόγια, σελιδοδείκτες κτλ.).

Σχεδίαση και ανάπτυξη βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων με υλοποίηση εφαρμογής με το Micro-Isis για την Ορνιθολογική Εταιρεία.

Μέλος της Ομάδας εργασίας για τη μελέτη και τη δημιουργία του ηλεκτρονικού συστήματος γκρίζας βιβλιογραφίας ΑΡΤΕΜΙΣ στα ακαδημαϊκά Ιδρύματα στo πλαίσιo της Οριζόντιας δράσης για τον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών (1997-).

Μέλος Ομάδας εργασίας ΤΕΕ για τη δημιουργία ελληνικής ορολογίας σε θέματα Ενέργειας, Προγράμματα Lingua (1994-) και Leonardo.

Συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ (μηχανικό πληροφορικής Δρ. Γ. Κοροβέση) για την εγκατάσταση κόμβου του δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ στη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΤΕΕ και δημιουργία της πρώτης ιστοσελίδας ΤΕΕ σε περιβάλλον gopher (1994-1996).

Μέλος Ομάδας εργασίας ΤΕΙ Αθήνας για τη μελέτη και το σχεδιασμό του αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθήκης του Ιδρύματος (1996).

Μελέτη καταγραφής παρούσας κατάστασης και οργάνωσης της Βιβλιοθήκης ΟΤΕ για λογαριασμό της εταιρείας πληροφορικής ACE (Advanced Concepts Enterprises) (1996).

Μέλος της Ομάδας εργασίας ΤΕΙ Αθήνας για τη μελέτη δημιουργίας ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθηκών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού του ΥΕΝ (1998).

Μέλος της Ομάδας εργασίας ΤΕΙ Αθήνας για τη μελέτη δημιουργίας ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθηκών των Σχολών ΟΑΕΔ (1999).

Συνεργασία με τον Τομέα Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων του ΙΤΕ (κ. Σαράντο Καπιδάκη) για την εγκατάσταση του προγράμματος Dienst και τη δημιουργία της πρώτης ψηφιακής βιβλιοθήκης ΤΕΕ.

Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης ΤΕΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Universe για τη δημιουργία εικονικού καταλόγου βιβλιοθηκών.Συμμετοχή στην Ομάδα για τη Νέα Εθνική Βιβλιοθήκη (1999).

Ανθρωποδίκτυο Νέων Τεχνολογιών, ΕΚΤ 1998.

Ανθρωποδίκτυο για την Πολιτιστική Κληρονομιά (Hellenic Cultivate Network).

Συνεργασία με την εταιρεία Intrasoft για την προσαρμογή του συστήματος Βιβλιοθήκης στο σύστημα της Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ (1995 – ).

Μέλος της ομάδας για μετάφραση στα ελληνικά της έκδοσης “Information pack on applying new technologies in Libraries”, EEC 1992.

Μέλος Ομάδας εργασίας ΤΕΕ για τη δημιουργία της Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ (1990-1991).

Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Πληροφορικής ΤΕΕ (1984-1988).